Online privacystatement

Schildersbedrijf Woltjer, gevestigd in Dronten, heeft deze privacyverklaring opgesteld omdat wij waarde hechten aan de privacy van onze (mogelijke) klanten en de bezoekers van onze website.

Doel van gegevensverwerking

Het voornaamste doel van de verwerking van gegevens is de mogelijkheid tot contact, het maken van offertes en aanbiedingen en de uitvoering van een overeenkomst (offertes). Wanneer u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt via onze website, dan vragen wij om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Die informatie hebben wij nodig om aan uw vraag te kunnen voldoen.

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij vanuit onze website verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Schildersbedrijf Woltjer verwerkt persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging

Schildersbedrijf Woltjer zorgt voor een passende beveiliging van de gegevens die u met ons deelt. De informatie die bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier wordt verstuurd, gaat via een beveiligde verbinding (https).

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schildersbedrijf Woltjer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Schildersbedrijf Woltjer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies

We gebruiken cookies op deze website. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. De website Schildersbedrijf Woltjer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden met Google Analytics, zodat we de website indien nodig kunnen verbeteren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schildersbedrijf Woltjer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onderstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Telefonisch: +31 (0)321 33 72 25
Per email: info@woltjerschilders.nl
Schriftelijk: Ondernemingsweg 28-30, 8251 KW Dronten

Meer weten over Schildersbedrijf Woltjer?

Wilt u meer informatie over Schildersbedrijf Woltjer of een vrijblijvende offerte opvragen? Neem dan contact met ons op.